הודעה לציבור הטסים: הטיסות הבינלאומיות הועברו לטרמינל 3 - 0404
+
הודעה לציבור הטסים: הטיסות הבינלאומיות הועברו לטרמינל 3 זוהר עזר

הודעה לציבור הטסים: הטיסות הבינלאומיות הועברו לטרמינל 3

הודעה לציבור הטסים: הטיסות הבינלאומיות שאמורות לצאת מטרמינל 1 הועברו לטרמינל 3. ברשות שדות התעופה קוראים לציבור הטסים מטרמינל 1 להקדים את הגעתם לטרמינל 3. השינוי צפוי עד חצות. אנא התעדכנו בחברות התעופה. אין שינוי בטיסות הפנים ארציות.