קצינים בכירים במשטרה ייבדקו בפוליגרף על הדלפות לתקשורת - 0404
+
קצינים בכירים במשטרה ייבדקו בפוליגרף על הדלפות לתקשורת המשרד לבט"פ

קצינים בכירים במשטרה ייבדקו בפוליגרף על הדלפות לתקשורת

ועדת הפנים של הכנסת אישרה היום (ג') את ביצוען של בדיקות פוליגרף לקצינים בכירים, בין היתר, בנושא הדלפות לתקשורת. הדיון נערך בעקבות אישור החוק שיזם השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, שחייב את אישורה של ועדת הכנסת לנושאים שלגביהם ניתן יהיה לבדוק קצינים בכירים וקצינים המועמדים לתפקיד בכיר במשטרה.

הוועדה אישרה כי ניתן יהיה לבצע בדיקות פוליגרף בנושאים הבאים: ביצוע עבירות פליליות, שימוש בסמים, ניצול יחסי מרות והדלפת מידע מסווג לגורמים בלתי מוסמכים, כולל אמצעי תקשורת.

האישור שניתן נוגע לקצינים בכירים מדרגת ניצב ומשנה ומעלה, מפקדי תחנות משטרה, מפקדי יחידות מרכזיות (ימ"ר) וראשי מפלג ביחידה הארצית וביחידה מרכזית. האישור כולל גם מועמדים לקבלת דרגת ניצב, וכן מועמדים לתפקיד בדרגת תת ניצב לתפקידי חבר סגל הפיקוד הכללי, ראש יחידה ארצית, ראש חטיבה באגף המבצעים או ראש חטיבה באגף החקירות והמודיעין.

בחודש יולי האחרון אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את "חוק הפוליגרף" שיזם השר לביטחון פנים גלעד ארדן, המאפשר ביצוע בדיקה לקצינים המועמדים לתפקידים בכירים ורגישים. בחוק נקבע כי אישור סופי לנושאים שלגביהם ניתן יהיה לבצע בדיקה שכזו יינתן על ידי ועדת הפנים של הכנסת.

ארדן: "האישור שניתן היום והחוק שיזמתי נועדו לחזק את המשטרה. בדיקות הפוליגרף שיעסקו גם בסוגיית ההדלפות לתקשורת יגבירו את אמון הציבור במשטרה, ויובילו לכך שרק מפקדים נקיים מכל רבב, יוכלו לכהן בתפקידים בכירים ורגישים".