תיעוד: הלוחמים חוששים לנטרל מחבלת עם סכין ואף לא יורים באוויר - 0404
תיעוד: הלוחמים חוששים לנטרל מחבלת עם סכין ואף לא יורים באוויר חדשות 0404

תיעוד: הלוחמים חוששים לנטרל מחבלת עם סכין ואף לא יורים באוויר