ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה והצוק בתל אביב - 0404
ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה והצוק בתל אביב מורן סופר

ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה והצוק בתל אביב

בבדיקות שערך משרד הבריאות בחופי הרצליה והצוק בתל אביב נמצא כי התקלה במערכת הביוב בהרצליה תוקנה והזיהום חלף. משרד הבריאות מסיר אזהרתו מהרחצה בחופי הרצליה והצוק בתל אביב וממשיך במעקב.