ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה והצוק בתל אביב - 0404
+
ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה והצוק בתל אביב מורן סופר

ניתן לשוב ולרחוץ בחופי הרצליה והצוק בתל אביב

בבדיקות שערך משרד הבריאות בחופי הרצליה והצוק בתל אביב נמצא כי התקלה במערכת הביוב בהרצליה תוקנה והזיהום חלף. משרד הבריאות מסיר אזהרתו מהרחצה בחופי הרצליה והצוק בתל אביב וממשיך במעקב.