אדם נמצא ירוי ביפו - 0404
אדם נמצא ירוי ביפו

אדם נמצא ירוי ביפו

אדם נמצא ירוי ובמצב קשה ברחוב בן צבי ביפו. הרקע לאירוע פלילי.