הורי ילדי הגנים הפגינו בירושלים בגלל בעיית אבטחה: "מחכים לקורבן ראשון?" - 0404
+
הורי ילדי הגנים הפגינו בירושלים בגלל בעיית אבטחה: "מחכים לקורבן ראשון?" ישראל חייט

הורי ילדי הגנים הפגינו בירושלים בגלל בעיית אבטחה: "מחכים לקורבן ראשון?"