יש על מי לסמוך: צפו בבני הישיבות רוקדים לרגל גיוסם לגבעתי ואיסוף קרבי - 0404
+
יש על מי לסמוך: צפו בבני הישיבות רוקדים לרגל גיוסם לגבעתי ואיסוף קרבי צבי קרל

יש על מי לסמוך: צפו בבני הישיבות רוקדים לרגל גיוסם לגבעתי ואיסוף קרבי