30 לזכרו של ינאי ויסמן: אזכרה נערכה בהר הרצל - 0404
30 לזכרו של ינאי ויסמן: אזכרה נערכה בהר הרצל

30 לזכרו של ינאי ויסמן: אזכרה נערכה בהר הרצל