30 לזכרו של ינאי ויסמן: אזכרה נערכה בהר הרצל - 0404
+