עיריית ירושלים הגישה בקשה לצו מניעה כנגד אירוע זיכרון משותף לחללי צה"ל ולמחבלים - 0404
+
עיריית ירושלים הגישה בקשה לצו מניעה כנגד אירוע זיכרון משותף לחללי צה"ל ולמחבלים ביטחון חברון

עיריית ירושלים הגישה בקשה לצו מניעה כנגד אירוע זיכרון משותף לחללי צה"ל ולמחבלים

עיריית ירושלים הגישה לבית המשפט בקשה בהולה למתן צו מניעה כנגד אירוע שיח על זיכרון משותף לחללי צה"ל ולמחבלים בגלריית ברבור הנמצאת במבנה עירוני בניגוד לדין.

העירייה טוענת בבקשתה מבית המשפט כי גלרית ברור מחזיקה בנכס שלא כדין ובמעמד של פולשת ומשיגת גבול, וכנגד כך מנהלת העירייה מול הגלריה הליך משפטי לסילוקה. על אף כל זאת, העמותה הפועלת במקום ממשיכה לעשות שימוש אסור בנכס כדוגמת פעילויות פוליטיות, כנסים של ארגונים שנויים במחלוקת ובהם שוברים שתיקה, תעאיוש ועוד, ומחר בכוונתה לערוך במבנה של עיריית ירושלים אירוע שיח הכנה לקראת "טקס זיכרון משותף" לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה ולמחבלים.

בעתירה מבהירה העירייה כי היא מתנגדת לכך שבנכס שנמסר בזמנו לצורך פעילות של גלריה והעשרת אמנות לתושבי ירושלים, יתקיים שיח הכנה לטקס בו יושווה מעמדם של חללי צה"ל שמסרו נפשם בהגנה על מדינת ישראל ועם ישראל, למעמדם של מחבלים.

העירייה ציינה בפנייתה לבית המשפט כי "אין צורך להכביר במילים בנוגע לחומרת הדברים. קיומו של שיח בו ניתן כבוד ומעמד זהה לחללי צה"ל ופעולות האיבה מחד ולמחבלים ומרצחים מאידך, פוגע פגיעה חמורה, שאינה ניתנת לתיאור ברגשותיהם של אותן משפחות שכולות, שכולן נפגעו כתוצאה מאובדן יקיריהן, וחלק לא מבוטל מהן נהרסו והתפרקו בעקבות האובדן הנורא. די בפגיעה ברגשות הציבור ובאחד מהערכים המקודשים ביותר של עם ישראל ומדינת ישראל, ערך השמירה על כבודם וזכרונם של הנופלים, כדי למנוע את קיומו של השיח הפתוח בנכס השייך לעיריית ירושלים ובניגוד לדין האוסר על שימוש בנכסי עירייה לצרכים פוליטיים ומעין פוליטי ים".