שבת שלום מלוחמי גדוד שמשון בעיר האבות - 0404
+
שבת שלום מלוחמי גדוד שמשון בעיר האבות חדשות 0404

שבת שלום מלוחמי גדוד שמשון בעיר האבות

שבת שלום ישראל מלוחמי הפלוגה המבצעית – מחלקת מרץ 15 מגדוד שמשון, הפועלים בחברון.