הסגל הבכיר השבית את הלימודים באוניברסיטת אריאל - 0404
הסגל הבכיר השבית את הלימודים באוניברסיטת אריאל Ronel12345, ויקיפדיה

הסגל הבכיר השבית את הלימודים באוניברסיטת אריאל

הלימודים באוניברסיטת אריאל מושבתים.

בהודעה נמסר כי, ״בהמשך להודעתנו בערב החג ולמרות המאמץ שעשה הסגל הבכיר. הלימודים באוניברסיטת אריאל לא ישובו מחר לשגרה והמרצים לא ישובו ללמד״.

פרופ׳ אשר יהלום יו״ר הסגל הבכיר: ״עשינו את מירב המאמצים אבל הנהלת האוניברסיטה והממונה על השכר באוצר רומסים את זכויותינו על בסיס קבוע ולכן לא נותרה לנו ברירה והסטודנטים באוניברסיטת אריאל מחר לא ישובו לספסל הלימודים".

עוד נמסר כי, ״חשוב לציין כי השביתה איננה מוגבלת בזמן״.