תנועת בני עקיבא תפעל למען עסקים שומרי שבת ותוביל הקמת יישובים חדשים - 0404
+
תנועת בני עקיבא תפעל למען עסקים שומרי שבת ותוביל הקמת יישובים חדשים

תנועת בני עקיבא תפעל למען עסקים שומרי שבת ותוביל הקמת יישובים חדשים

הבוקר הסתיימה בגוש עציון וועידת ההנהגה הארצית הכ"ד של תנועת בני עקיבא לאחר לילה לבן של הצבעות והחלטות שישפיעו על התנועה ככלל ועל החברה הישראלית בכלל ל-5 השנים הקרובות.

עיקרי ההחלטות:

 • חיזוק השבת הציבורית בישראל- בין היתר התנועה תנפיק תעודות "נאמן השבת הציבורית" לעסקים שומרי שבת ותצרוך שירותים רק מעסקים שומרי שבת.
 • התנועה תפעל לקידום חקיקה בכנסת ליצירת מרחב אינטרנט מוגן
 • אגף הגשמה ותנועת הבוגרים יעסקו הקמת יישובים חדשים בגליל, נגב ובקעת הירדן.
 • קריאה לאחדות עם הציבור החרדי ובחינת דרכים להקמת סניפים מותאמים לחברה החרדית.
 • התנועה קוראת למדינת ישראל לפעול להסדרת ההתיישבות והחלת הריבונות תוך שמירה על זכויות המיעוטים וקיום צביונה היהודי של המדינה.
 • התנועה תפעל לחיזוק צביונה היהודי של המדינה וקוראת למדינה לעשות שימוש בתכני לימוד של זהות יהודית בתוכניות הלימודים, הרחבת השימוש במשפט העברי, העצמת ערכים יהודיים ועוד.

נוסח ההחלטות:

עידוד וחיזוק עסקים שומרי שבת

במטרה לעודד ולחזק את העסקים שומרי השבת:

 1. חברי התנועה יעדיפו לערוך את קניותיהם בעסקים שומרי שבת בלבד ויקראו לבני משפחותיהם וחבריהם לנהוג בדרך זו. בנוסף לכך, קוראת התנועה לכלל נאמני השבת, מטעמים הלכתיים, חברתיים או כלכליים, לערוך את קניותיהם בעסקים אלו.
 1. התנועה תצרוך שירותים מספקים שומרי שבת בלבד, בכלל זה אתרי הפעילות וחניוני דרך. בסמכות המזכירות לאשר חריגים במקרה הצורך.
 1. התנועה תנפיק תעודת "נאמן השבת הציבורית" שתחולק לעסקים שומרי השבת. הענקת התעודות תלווה בפרסום הולם.

התנועה רואה את חשיבותה הדתית וההיסטורית של השבת ששמרה על ישראל לאורך הגלות ואת מרכזיותה למרחב הציבורי של המדינה. מאז קום המדינה פעלה הציונות הדתית לעיצוב דמותה הדתית של המדינה בכלל ושל שמירת השבת בה בפרט.

סוגיות של דת ומדינה בכלל וסוגיית השבת בפרט, מעוררות מחלוקות עזות בחברה הישראלית.

מתוך רצון להוביל בדרך תורה ועבודה, מקבלת התנועה על עצמה אחריות לפעול ליישוב הקונפליקטים הציבוריים בנושא. על כן :

 1. אנו מטילים על חברי התנועה, ליזום שיח בין מגזרי עם כל חלקי החברה הישראלית – בהנחיית רבני התנועה – במטרה ליצור שיתופי פעולה שיאפשרו כינון מרחב ציבורי לשבת בישראל, מתוך הסכמה ופעולה משותפת.
 2. סניפי התנועה יקיימו מפגשים עם תנועות נוער שונות, לשיח ופעילות בנושא השבת.

קידום חקיקה למרחב אינטרנט מוגן ופעילות לקידום המוגנות ברשת:

התנועה רואה בטכנולוגיה כלי משמעותי אך מודעת לאתגריה. הוועידה מטילה על אגף חינוך והדרכה לקדם את השימוש הראוי במדיה באמצעות חומרי הדרכה והכשרת הקומונריות וחברי הצוותים להתמודדות עם נושא זה ובראשו המוגנות ברשת.

בני עקיבא מצפה מחבריה להשתמש במכשירי טלפון מוגנים בלבד. במקביל, תפעל התנועה לקידום חקיקה שתוביל ליצירת מרחב אינטרנט מוגן וקוראת לכנסת לקבלו. הנהגת התנועה תשתתף בפעילות לקידום מהלך זה ותעודד את חברי התנועה לקחת חלק בכך.

חיזוק ההתיישבות והקמת יישובים חדשים בפריפריה

התנועה רואה חשיבות רבה בהתיישבות היהודית בכל חלקי ארץ ישראל ופיתוחה, ובפרט בפריפריה החברתית והגאוגרפית. לפיכך:

הוועידה מטילה על אגף הגשמה ותנועת הבוגרים לעסוק בהקמת ישובים חדשים במקומות הנחוצים בכל רחבי הארץ ובחיזוק ההתיישבות הקיימת.

על מחלקת מפעלים להמשיך ולקיים את מפעלי התנועה בכל רחבי הארץ. בדגש על האיזורים בהם נדרש חיזוק ההתיישבות.

יש לחדד ולהבהיר את החשיבות של ההתיישבות בפריפרייה: בנגב, בצפון ובבקעת הירדן.   

אנו קוראים לתנועות הנוער הציוניות לקיים את מפעליהן באיזורים אלו, ולעסוק בתכנים חינוכיים המוקדשים לחיזוק ההתיישבות.

פניה לציבור החרדי

תנועת בני עקיבא רואה במגזר החרדי שותף טבעי ועמוק לציבור המחויב לתורה ומצוות, ארץ ישראל ועם ישראל. ציבור המרים על נס את לימוד התורה ועבודת ה'. הציבור החרדי הינו ציבור גדול, חשוב ומשמעותי במדינת ישראל.

בשנת השבעים למדינה, תנועת בני עקיבא פונה אל הציבור המגדיר עצמו כחרדי, בקריאה של אחווה ואחדות, "יד אחים לכם שלוחה".

התנועה מבקשת לגשר על המחלוקות הקיימות בינינו לבין הציבור שהשקפת עולמו קרובה להשקפת העולם הציונית-דתית. להבהיר את השותפות העמוקה במחויבות לתורה, לעם ולארץ, ולשתף פעולה בהמשך בניינה של מדינת ישראל וביצורה, בחומר וברוח.

לפיכך, מטילה הוועידה על מזכירות התנועה לבחון דרכים להקמת סניפים המותאמים לילדים ולנוער החרדי היכול להשתלב בתנועה.

הסדרת ההתיישבות והחלת הריבונות תוך שמירה על זכויות המיעוטים וקיום צביונה היהודי של המדינה

תנועת בני עקיבא מצהירה בגאון על מחוייבותו של עם ישראל לארץ ישראל מכוח תורת ישראל.

במלאת שבעים שנה להקמת מדינת ישראל וחמשים שנה לשחרור ירושלים וחבלי המולדת, התנועה קוראת לממשלת ישראל להחיל ריבונות על כל שטחי ארץ ישראל ובכך גם לבצר את ההתיישבות ולחזק את המדינה. זאת, תוך שמירה על זכויות המיעוטים, מימוש חובותיהם וקיום צביונה היהודי של המדינה.

במקביל לתהליך החלת הריבונות, אנו דורשים מממשלת ישראל להסדיר בחוק את כל ההתיישבות היהודית בכל רחבי הארץ, במיוחד זו הנמצאת תחת איום של פינוי ועקירה.

אגף חינוך והדרכה יפיק חומרי הסברה ופרסום שיבהירו את עמדת התנועה לחניכיה. מזכירות ההנהלה הארצית תפעל להגברת המודעות לנושא בציבור

חיזוק הזהות היהודית במדינה

א. תנועת בני עקיבא קוראת למדינת ישראל לחזק את הצביון היהודי של המדינה באמצעים שונים, כגון:

 • שימוש בתכני לימוד הנוגעים בזהות יהודית בתכניות לימודים המאושרות על ידי משרד החינוך.
 • הרחבת השימוש במשפט עברי בחקיקה ובבתי המשפט.
 • העצמת ערכים יהודיים, שימוש בסמלים יהודיים אופיינים, בשיח יהודי מסורתי ובזיקה למורשת ישראל.

הוועידה קוראת לרשויות המדינה לפעול לחיזוק הזהות היהודית ללא מורא, וללא חשש מפני האשמה שקרית ב"הדתה".

ב. בני עקיבא תפעל להעצים את הזהות היהודית במרחב הציבורי והפרטי ולעיצוב הצביון היהודי של המדינה בזירות החינוכיות, התרבותיות והתקשורתיות. (צילום: דוברות בני עקיבא).