בית המשפט: ראש העיר אשקלון לא יעסוק בתפקידו עד 13 באפריל - 0404
+
בית המשפט: ראש העיר אשקלון לא יעסוק בתפקידו עד 13 באפריל חדשות 0404

בית המשפט: ראש העיר אשקלון לא יעסוק בתפקידו עד 13 באפריל

בית המשפט אסר על איתמר שמעוני להמשיך בעיסוקו כראש עיר אשקלון עד 13 באפריל 2016, אך במקביל שלח מסר למשטרה כי במידה ולא יהיו עובדות חדשות בתיק, הרי ששמעוני יוכל לשוב לתפקידו בתום תקופה זו. השופט אביב שרון קבע כי האיזון הראוי בין מניעת חשש לביצוע עבירות דומות על ידי החשוד, אם יחזור כבר עתה לתפקידו כראש עיר, לבין הזכות החוקתית לחופש העיסוק טרם הגשת כתב אישום – הוא להורות על איסור עיסוק וכניסה למשרדי העירייה למשך 31 ימים נוספים. אופרטיבית, נאסר על איתמר שמעוני להמשיך בעיסוקו כראש עיר עד 13 באפריל בשעה 14:00 וכפועל יוצא מכך להיכנס לבניין העיריה, לחברה הכלכלית ולמי אשקלון במשך תקופה זו. בשולי ההחלטה השיפוטית הפנה בית המשפט את תשומת לב משטרת ישראל (היחידה הארצית לחקירות הונאה) כי בהיעדר שינוי נסיבות דרמטי ובהיעדר עובדות חדשות, לא ייעתר בית המשפט לבקשות נוספות שתגיש בעניין זה.