בית החולים הגדול הטוב בישראל: הדסה עין כרם, הגרוע: סורוקה - 0404
+
בית החולים הגדול הטוב בישראל: הדסה עין כרם, הגרוע: סורוקה בית החולים זיו בצפת

בית החולים הגדול הטוב בישראל: הדסה עין כרם, הגרוע: סורוקה

מסקר שקיים משרד הבריאות בבתי חולים בישראל עולה כי 56 אחוז מהמטופלים שבעי רצון בסה"כ מהטיפוך בחדרי המיון השונים. 75% מהמטופלים סבורים שיש יחס וכבוד למטופלים בחדרי המיון, 69% שבורים שניתן מידע מפורט והסברים למטופלים, 67% טוענים שקיים רצף טיפולי בחדרי המיון בישראל, 66% מרוצים מהתנאים בחדרי המיון, 67% סבורים שזמני ההמתנה סבירים או קצרים. 69% הבהירו כי הרגישו שהם טופלו בידיים טובות ו-68% סבורים שחדר המיון בו ביקרו סיפק מענה סביר לפנייתם. בית החולים הדסה עין כרם מוביל בסקר שביעות הרצון עם 63% מבין בתי החולים הגדולים בישראל. בית החולים כרמל מוביל בבתי החולים הבינונינים עם 66 אחוזים ומענייני הישועה (מרבית המטופלים חרדים) מוביל עם 79 אחוזים בקרב בתי החולים הקטנים. בתי החולים שזכו להכי פחות אהדה מאזרחי ישראל הם בית החולים סורוקה בבאר שבע, בית החולים הלל יפה בחדרה ובית החולים זיו בצפת. סוגרים את הרשימה: בקרב בתי החולים הגדולים סורוקה עם 47%, בבתי החולים הבינוניים הלל יפה עם 49% ובתי החולים הקטנים רבקה זיו עם 50%. משרד הבריאות קיים במאי-אוגוסט 2015 את הסקרה לאומי לבחינת חווית המטופל במחלקות לרפואה דחופה ב-26 בתי חולים כלליים. הסקר הינו חלק מסדרת סקרי חווית מטופל לאומיים שעורך משרד הבריאות ויבוצע מעתה אחת לשנתיים. שאלון הסקר נבנה על ידי ועדת היגוי רחבה שכללה נציגים ממערכת הבריאות ונציגי מטופלים. מבין נושאים שנבדקו בשאלון: שביעות רצון כללית, נכונות להמליץ על המחלקה לרפואה דחופה, יחס הצוותים המטפלים, מתן מידע ובהירות ההסברים, זמני המתנה, רצף הטיפול בתחנות השונות, אופן התנהלות המלר"ד, סביבה ותנאים פיזיים. אוכלוסיית המחקר כללה מטופלים שביקרו במחלקות לרפואה דחופה והשתחררו או התאשפזו. נדגמו מטופלים מכל סוגי המלר"דים פרט למלר"ד נפש, מלר"ד נשים ומלר"ד יולדות. מכל בי"ח נדגם מספר שווה של מטופלים )n=400( עפ"י דגימת שכבות בחלוקה לפי מלר"ד כללי )n=300( ומלר"ד ילדים.