לוחמינו היקרים מגולני מאחלים חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל - 0404
+
לוחמינו היקרים מגולני מאחלים חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל

לוחמינו היקרים מגולני מאחלים חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל

לוחמינו היקרים מגולני שנמצאים כעת בתגבור בחברון ובאמצע קורס מ״כים, מאחלים חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל!

אוהבים אתכם חיילינו היקרים!