לוחמינו היקרים מגולני מאחלים חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל - 0404
לוחמינו היקרים מגולני מאחלים חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל

לוחמינו היקרים מגולני מאחלים חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל

לוחמינו היקרים מגולני שנמצאים כעת בתגבור בחברון ובאמצע קורס מ״כים, מאחלים חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל!

אוהבים אתכם חיילינו היקרים!