צפו: צה"ל בכל השפות... פשוט מרגש - 0404
צפו: צה"ל בכל השפות… פשוט מרגש yben

צפו: צה"ל בכל השפות… פשוט מרגש