ליברמן: "חזרנו ל-67 - יהודים חוששים לבקר בירושלים" - 0404