סיפור יציאת מצרים על גבי שולחן הסדר בבית משפחת לאופר - 0404
סיפור יציאת מצרים על גבי שולחן הסדר בבית משפחת לאופר אורית לאופר

סיפור יציאת מצרים על גבי שולחן הסדר בבית משפחת לאופר

שולחן הסדר מושקע ויצירתי בבית משפחת לאופר, המתאר את סיפור יציאת מצרים.