י.ח. דמרי: ההכנסות בשנת 2017 עלו בכ-47.3% לכ-904.4 מיליון ש''ח - 0404
י.ח. דמרי: ההכנסות בשנת 2017 עלו בכ-47.3% לכ-904.4 מיליון ש יח''צ

י.ח. דמרי: ההכנסות בשנת 2017 עלו בכ-47.3% לכ-904.4 מיליון ש"ח

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסכום הרבעון הרביעי ושנת 2017.

תוצאות שנת 2017

ההכנסות של החברה בשנת 2017 עלו בכ-47.3% והסתכמו בכ-904.4 מיליון שקל בהשוואה לכ-613.9 מיליון שקל בשנת 2016. הגידול בהכנסות נובע מגידול משמעותי בהיקף מסירת הדירות שהסתכם בשנת 2017 ב-611 יח"ד, בהשוואה למסירה של 398 יח"ד בשנת 2016.

בשנת 2017 מכרה החברה 625 דירות בישראל (חלק החברה) בהיקף כספי של כ-837 מיליון שקל, בהשוואה 652 דירות שמכרה החברה ב-2016 (חלק החברה) בהיקף כספי של 889 מיליון שקל.

הרווח הגולמי של החברה בשנת 2017 עלה בכ-82.5% והסתכם בכ-221.6 מיליון שקל (כ-24.5% מההכנסות) לעומת כ-121.4 מיליון שקל (כ-19.8% מההכנסות) בשנת 2016.

הרווח התפעולי של החברה בשנת 2017 עלה בכ-166% והסתכם בכ-167.2 מיליון שקל לעומת כ-62.6 מיליון שקל בשנת 2016. הגידול ברווח התפעולי מיוחס לגידול בהיקף המסירות וכן מתמהיל שונה בפרויקטים שנמסרו בכל תקופה.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2017 טיפס בשיעור חד לכ-107.9 מיליון שקל לעומת רווח של כ-23.8 מיליון שקל בשנת 2016.

נכון ליום 31.12.2017 בונה החברה 2,122 יח"ד ב-15 פרויקטים ברחבי הארץ וכן 83 יח"ד בחו"ל, מתוכן נמכרו 1,020 יח"ד בתמורה כספית כוללת של כ-1.4 מיליארד שקל.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה, נכון ל-31 בספטמבר 2017, הסתכם לכ-839 מיליון שקל ומהווה כ-24.8% ממאזן החברה, זאת לאחר חלוקת דיבידנד של כ-35 מיליון שקל אשר שולם בתקופת הדו"ח. יצוין כי החברה צפויה ליישם תקן IFRS15 החל מהרבעון הראשון של שנת 2018; עם יישום התקן ייזקף להון החברה סכום של כ-154 מיליון שקל.

תקן IFRS15 – להערכת החברה, יתרת העודפים הצפויה ליום 1 בינואר 2018 תגדל בסך של כ- 155 מיליון שקל כתוצאה מיישום התקן החדש. עם זאת, יודגש כי המידע המוצג בביאור זה בדבר השפעות היישום לראשונה של התקן מהווה הערכה של החברה וייתכן כי יהיה שונה מהנתונים הכמותיים אשר ייכללו בדוחות הכספיים לתקופת היישום לראשונה.

במקביל לאישור הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-20 מיליון שקל.

תוצאות הרבעון הרביעי

ההכנסות של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלו בכ-125% והסתכמו בכ-177.7 מיליון שקל לעומת כ-78.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.

ברבעון הרביעי של שנת 2017, מכרה החברה בישראל 174 יח"ד (חלק החברה) בתמורה כספית של כ-241.7 מיליון שקל (חלק החברה), לעומת כ-148 יח"ד (חלק החברה) בתמורה כספית של כ-196.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלה בכ-53% והסתכם בכ-42.8 מיליון שקל לעומת כ-27.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלה בכ-99% והסתכם בכ-25.1 מיליון שקל לעומת כ-12.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלה לכ-13.9 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: 0404web@gmail.com