חברת לפידות מדווחת על תוצאות שנת 2017 - 0404
+
חברת לפידות מדווחת על תוצאות שנת 2017

חברת לפידות מדווחת על תוצאות שנת 2017

אמיר תירוש, מנכ"ל קבוצת לפידות: "אנו גאים לדווח על תוצאות קבוצת לפידות לשנת 2017, במהלכה הצגנו צמיחה בכלל מגזרי הפעילות של הקבוצה. סאני הציגה צמיחה נאה בהכנסות שהסתכמו במעל למיליארד שקלים עם שיעורי רווחיות גבוהים ואנו מאמינים כי תמשיך להתחזק כמותג הצומח ביותר בישראל בתחום הסלולר. באשר למגזר הסחר הבינלאומי, אנו צופים צמיחה משמעותית של כ-20% במהלך 2018 עקב כניסה לטריטוריות גאוגרפיות חדשות ולפעילות באמצעות אמזון Marketplace. בפעילות הקידוחים והשירותים הנלווים לקידוחים אנו מרוצים מהרוח הגבית ומהתקצוב הרחב שמעניקה המדינה למשק המים ולקידוחי מים וצופים כי אלו ימשכו גם בשנים הבאות".

סך הכנסות החברה במאוחד בשנת 2017 הסתכמו בכ-1.4 מיליארד ש"ח, גידול של כ-11% לעומת שנת 2016. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר ממגזר הטלפונים ואביזרים סלולאריים.

הכנסות מגזר הסחר הבינלאומי (לפני ניכויי אמאזון) בשנת 2017 הסתכמו לכ-79 מיליון אירו (73 מיליון אירו נטו מניכויי אמאזון) , לעומת כ78 מיליון אירו (72 מיליון אירו נטו מניכויי אמאזון), בשנת 2016. החברה צופה המשך צמיחה משמעותית במגזר ב-2018 עקב הכניסה לטריטוריות גאוגרפיות חדשות ולפעילות באמצעות אמאזון Marketplace.

גידול של כ-18% בהכנסות מגזר הטלפונים והאביזרים הסלולריים (סאני תקשורת) בשנת 2017 לכ-1.07 מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-903 מיליון שקל בשנת 2016. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מהחיזוק והרחבת ערוצי המכר, הורדת מס הקנייה באפריל 2017 אשר תרמה לגידול בביקושים לאור מחירי המכירה האטרקטיביים והשקת מגוון רחב של מכשירים מובילי שוק ע"י סמסונג. הרווח הגולמי לשנת 2017 צמח בכ-74% והסתכם ב-160.3 מיליון ש"ח, שיעור של כ-15% מהמכירות בהשוואה לרווח גולמי של 92.3 מיליון ש"ח ב-2016, שיעור של כ-10.2% מהמכירות. הרווח התפעולי זינק ב-2017 בכ-150% והסתכם בכ-91.9 מיליון ש"ח, שיעור של כ-8.6% מהמכירות, זאת בהשוואה ל-36.8 מיליון ש"ח בשנת 2016, שיעור של כ-4.1% מההכנסות.

צמיחה של 21% בהכנסות מגזר קידוחים ושירותים נלווים לקידוחים בשנת 2017 ל-27.5 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של 19.2 מיליון שקל בשנת 2016. החברה נערכת לגאות משמעותית בביקוש לקידוחי מים בשנים הקרובות. החברה שוקדת על הכשרת כח אדם נוסף וכן בוחנת אפשרות לרכוש מכונת קידוח נוספת.

גידול של 23% ברווח הכולל המאוחד של החברה ב-2017 שהסתכם בכ-90 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-73 מיליון שקל ב-2016.

ההון העצמי המאוחד ליום 31.12.2017 הסתכם לכ-527 מיליון ש"ח, שיעור של 58.8% מסך המאזן המאוחד כאשר ברמת ה"סולו" החברה נמצאת ברמת מינוף נמוכה.

החברה מחלקת דיבידנד לבעלי מניותיה: החברה חילקה במהלך שנת 2017  דיבידנד בהיקף של 45 מיליון ש"ח.