קבוצת ברן מדווחת על שיפור עקבי ברווחיות ומעבר לרווח בתוצאות 2017 - 0404
+
קבוצת ברן מדווחת על שיפור עקבי ברווחיות ומעבר לרווח בתוצאות 2017 חטיבת דובר המשטרה

קבוצת ברן מדווחת על שיפור עקבי ברווחיות ומעבר לרווח בתוצאות 2017

קבוצת ברן, חברת ההנדסה המובילה בישראל המתמחה במתן פתרונות מלאים, רב תחומיים ואינטגרטיביים בתחומי ההנדסה, התשתיות והטכנולוגיה, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לשנת 2017 ומדווחת על שיפור משמעותי ברווחיות ועל מעבר לרווח נקי של 17 מיליון שקל. הרבעון הרביעי של 2017 הינו הרביעי ברציפות בו רושמת החברה רווח נקי הודות להמשך ביצוע פרויקטים ברווחיות גבוהה והורדה עקבית של עלויות.       

ההכנסות הסתכמו ב-2017 בכ-572 מיליון שקל בדומה לרמתן ב-2016 אז הן הסתכמו בכ-573.2 מיליון ש"ח. פעילות מגזר ברן אינטרנשיונל ממשיכה לצמוח, וב-2017 גדלו הכנסותיה ב-23% ל-350 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-285 מיליון ש"ח ב-2016. הגידול בפעילות ברן אינטרנשיונל נובע מביצוע במשך השנה כולה של פרויקט הולכת המים באתיופיה לקצב מלא ורגיל (ב-2016 החל הפרוייקט והתבצע רק בחלק השני של השנה), אשר תרם הכנסות בהיקף של 168 מיליון ש"ח ב-2017. הפרוייקט יתבצע גם בכל  2018 , וצפוי להסתיים ב-2019. בנוסף, ממשיכה ברן אינטרנשיונל לבסס את צמיחתה בתאילנד ובגרמניה ואף חזרה לפעול ברוסיה בהיקפים משמעותיים יותר. הכנסות מגזר ברן ישראל ירדו ב-23% ל-217.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-284.8 מיליון ש"ח ב-2016 על רקע סיומו של פרויקט השיקום במפעל התעשייתי בדרום הארץ. בתחום הגז ותשתיות התקשורת חלה עלייה מסוימת ובתחומי התחבורה והתשתיות האזרחיות הייתה יציבות בהכנסות במהלך 2017. ברבעון הרביעי של 2017 רשמה ברן הכנסות בהיקף של 120.5 מיליון ש"ח, ירידה בהשוואה להכנסות של 137.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, אך עלייה בהשוואה לרבעון הקודם אז הן הסתכמו בכ-115.7 מיליון ש"ח.

הרווח הגולמי ב-2017 זינק ב-78% ל-88.5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-49.6 מיליון ש"ח ב-2016. שיעור הרווח הגולמי ב-2017 גדל ל-15% מסך ההכנסות בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 9% ב-2016. הגידול ברווח הגולמי וברווחיות הגולמית מקורו בבחירת וביצוע פרויקטים בעלי רווחיות גבוהה יותר במגזר ברן אינטרנשיונל והפסקת פעילות במדינות מפסידות בדרום אמריקה, בהתאם לתוכנית העבודה של החברה. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב-19.6 מיליון ש"ח, כ-16% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 4 מיליון ש"ח, כ-3% מסך ההכנסות, ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי של ברן ב-2017 הסתכם ב-34.5 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד תפעולי של 31.4 מיליון ש"ח ב-2016. ברן עברה ב-2017 לרווח תפעולי לאחר שנים בהן הציגה הפסד תפעולי. שיעור הרווח התפעולי ב-2017 נאמד בכ-6% מסך ההכנסות. השיפור המשמעותי ברווח התפעולי נובע מהתייעלות והפחתה שיטתית, מדי רבעון, של הוצאות הנהלה וכלליות מאז אמצע 2015. בנוסף, רשמה ברן ב-2017 רווח אחר חד פעמי בהיקף של כ-9 מיליון ש"ח בגין סגירת מדינות ופעילויות בעיקר בדרום אמריקה ובדרום אפריקה. למעשה, ב-2017 עברו כל פעילויות ברן לרווח תפעולי, ובכלל זה כלל פעילויות ברן אינטרנשיונל וכן פעילויות תחומי הביצוע והבינוי בברן ישראל, להוציא פעילות תחום ההנדסה בברן ישראל שרשמה הפסד. המעבר לרווח תפעולי הינו שילוב של ביצוע בקצב ובהיקף מלא של פרויקט הולכת המים באתיופיה, הבראת פעילות החברה בגרמניה והעברתה לרווחיות וסגירת ,הפסקת פעילויות במדינות דרום אמריקה, והמשך הורדת העלויות. ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם הרווח התפעולי בכ-5.8 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד תפעולי של 20.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2016. ברבעון הרביעי של 2017 רשם מגזר ברן ישראל איזון תפעולי בקירוב.   

הרווח הנקי לבעלי המניות ב-2017 הגיע ל-17.3 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד נקי של 36.8 מיליון שקל ב-2016. ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם הרווח הנקי ב-1.1 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד נקי של 16.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. ברן עברה ב-2017 לרווח נקי וזהו הרבעון הרביעי ברציפות בו רושמת החברה רווח נקי, לאחר שנים רצופות של הפסדים.

ההון העצמי נכון לסוף 2017 הסתכם ב-83.7 מיליון ש"ח, כ-26% מסך המאזן, וזאת בהשוואה להון עצמי של 76.9 מיליון ש"ח, כ-21% מסך המאזן, בסוף שנת 2016.

לצד השיפור בתוצאות, מציגה החברה ב-2017 וברבעון הרביעי שיפור במדדים הפיננסיים – שיפור ביחס ההון לחוב, לצד צמצום החוב הפיננסי והשימוש באשראי בנקאי. החברה נמצאת בתהליך בו היא בוחנת את האפשרות להכנסת משקיע לחברה.

שרון זייד, מנכ"ל קבוצת ברן, מסר: "קבוצת ברן עוברת תהליך יסודי של מיקוד עסקי וגיאוגרפי לצד התאמת עלויות שיטתית, ואנו שמחים מאוד כי תוצאות 2017, לאורך ארבעה רבעונים ברציפות, משקפות את הצלחת המהלך.

קבוצת ברן מתבססת כיום על פרויקטים נבחרים עם שיעורי רווחיות גבוהים יותר המנוהלים באמצעות מוטת ניהול וביצוע רזה ויעילה הרבה יותר. בכך מצליחה ברן לנצל בצורה אופטימאלית את הידע, הניסיון ויכולות הביצוע הגבוהות, תוך חיזוק מעמדה אל מול לקוחותיה ומיסוד קשרי עבודה אסטרטגיים לאורך שנים.

כחלק מאסטרטגיה זו, שנת 2017 הייתה בסימן סגירת וצמצום פעילויות בטריטוריות מפסידות, בעיקר בדרום אמריקה, והמשך התייעלות כפי שבא לידי ביטוי בירידה המתמשכת בהוצאות התפעוליות. לצד אלו, פעלנו לחיזוק מהותי של פעילויות החברה בשווקי היעד המרכזיים בדגש על המשך קידום פרויקט הולכת המים באתיופיה, פרויקטי התקשורת בתאילנד, המשך ביסוס הפעילות ברוסיה והפיכת פעילות גרמניה לפעילות רווחית. פעילותה של ברן אינטרנשיונל ממשיכה לצמוח ונסמכת על פרויקטים משמעותיים שהניבו השנה רווחיות תפעולית של 14% במגזר פעילות זה. במגזר הפעילות של ברן ישראל הצלחנו לבצע התאמה של הפעילות לתנאי השוק, באופן שבו אנו מצליחים כיום לנצל את הצמיחה הקיימת בתחום התשתיות האזרחיות דבר שאפשר לנו להגיע לאיזון תפעולי בקירוב ברבעון הרביעי של השנה. במקביל, אנו מאמינים כי פעילויות החברה בתחום ההנדסה ובפרויקטים, בתעשייה הכבדה והמסורתית ממוקד יותר לצרכי השוק ויביא תרומה להכנסות ולרווחיות של פעילות ברן ישראל.

במבט לעתיד, אנו מעודדים מאוד מהתהליכים שהצלחנו לבצע ב-2017 המהווים תשתית להמשך שיפור הרווחיות והרווח גם ב-2018. הפוטנציאל שאנו מזהים בפעילות החברה בחו"ל, כמו גם צבר ההזמנות של ברן ישראל, אשר גדל ב-2017 ב-50% ונאמד ב-355 מיליון ש"ח, לצד המשך יישום תוכניות העבודה בפרויקטי הליבה וביצוע פעולות התייעלות נוספות יסייעו לברן להמשיך את קו המגמה העסקי ולבסס עוד יותר את איתנותה הפיננסית".