מגל מערכות בטחון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017 - 0404
+
מגל מערכות בטחון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017 מיכאל קויימן, ויקיפדיה

מגל מערכות בטחון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017

חברת מגל מערכות בטחון פרסמה היום (רביעי), את תוצאותיה הכספיות לרבעון ולשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2017. מגל תקיים היום בשעה 17:00 שעון ישראל שיחת ועידה למשקיעים לדון בתוצאות.

תמצית תוצאות הרבעון הרביעי

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-23.0 מיליון דולר, זינוק של 68% ביחס לרבעון הקודם וגידול של 14% ביחס להכנסות הרבעון המקביל אשתקד.

רווח נקי של כ-0.3 מיליון דולר ברבעון , בהשוואה להפסד נקי של 0.2 מיליון דולר ברבעון הקודם.

EBITDA של 2.3 מיליון דולר, בהשוואה לאיזון ב-EBITDA ברבעון הקודם ושיפור של 20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

שיפור משמעותי בהזמנות שהתקבלו ברבעון הרביעי של 2017 וצפי לגידול בהכנסות ושיפור בשיעורי הרווחיות בשנת 2018.