חברת אחים דוניץ מסיימת את 2017 עם זינוק של כ-63% ברווח הנקי לכ-41.9 מיליון ש''ח - 0404
+
חברת אחים דוניץ מסיימת את 2017 עם זינוק של כ-63% ברווח הנקי לכ-41.9 מיליון ש"ח חטיבת דובר המשטרה

חברת אחים דוניץ מסיימת את 2017 עם זינוק של כ-63% ברווח הנקי לכ-41.9 מיליון ש"ח

חברת אחים דוניץ סיימה את 2017 עם הכנסות בהיקף של כ-263.5 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-6.4% לעומת הכנסותיה בשנה הקודמת. במהלך השנה שיפרה אחים דוניץ את הרווחיות הגולמית שלה, שהסתכמה ב-27.6% מההכנסות, זאת לעומת רווחיות גולמית של כ-21.6% מההכנסות בשנת 2016. כמו כן רשמה החברה רווח תפעולי בהיקף של כ- 56.5 מיליון ש"ח (כ-21.5% מההכנסות), זאת לעומת רווח תפעולי של כ- 36.95 מיליון ש"ח ב-2016 שהיווה כ-14.9% מההכנסות בלבד.

השיפור ברווחיות התפעולית מגיע לאחר שהחברה שמרה על הוצאות מכירה ושיווק, והוצאות הנהלה וכלליות ברמה הדומה לשנה הקודמת, למרות הגידול בהכנסות.

בשורה התחתונה רושמת אחים דוניץ ב-2017 רווח נקי של כ- 41.9 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ- 25.7 מיליון ש"ח בשנת 2016 – גידול של כ- 63%.

אחים דוניץ סיימה את 2017 עם הון עצמי בהיקף של כ- 161.6 מיליון ש"ח, המהווה כ-24% מסך המאזן של החברה. נכון ליום ה-31.12.2017 החברה צופה כי יישום לראשונה של תקן 15 החל מיום 1.1.2018 יביא לתוספת של כ-32 מיליון ש"ח להון העצמי.

לדברי נסים אחיעזרא, מנכ״ל אחים דוניץ: ״אנחנו גאים לסיים שנה נוספת של צמיחה בפעילות וברווח, כאשר במהלך השנה מסרנו 139 דירות ללקוחות, לעומת 115 דירות שנה קודם לכן. במהלך השנה מכרנו 94 דירות בהיקף של כ- 184.4 מיליון ש"ח. גם ב-2018 אנחנו מתכננים להמשיך ביישום התכנית האסטרטגית שלנו, וממשיכים לאתר עסקאות איכותיות חדשות בתחום המגורים באזורי הביקוש המתפתחים בישראל״.

נכון לסוף 2017 עוסקת חברת דוניץ בייזום, תכנון, בנייה ושיווק של כ-3,000 יח״ד ברחבי הארץ.