פטור מהיתרים להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים. כחלון: "לא ניתן לבירוקרטיה לעכב את העברת השגרירות" - 0404
+
פטור מהיתרים להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים. כחלון: "לא ניתן לבירוקרטיה לעכב את העברת השגרירות" קובי גדעון, לע"מ

פטור מהיתרים להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים. כחלון: "לא ניתן לבירוקרטיה לעכב את העברת השגרירות"

המועצה הארצית, בראשות מנהלת מינהל התכנון דלית זילבר, החליטה היום (שלישי), להמליץ לשר האוצר, משה כחלון, לפטור את עיריית ירושלים מתוכנית ומהיתר לצורך הקמת חומה וסלילת דרך מילוט עבור השגרירות האמריקאית בירושלים, לפי סעיף 266ה' לחוק.

בפני המועצה הארצית הוצגו החשיבות והדחיפות הלאומית בהשלמת סידורי הביטחון הדרושים עד למועד מעבר שגרירות ארה"ב לירושלים, עליו הכריז נשיא ארה"ב. לאור הצורך בהתאמות המתחם הקיים לדרישות האבטחה של מתחם המשמש כמקום מושבו של השגריר אשר השלמתן נדרשת עד למועד המעבר, החליטה המועצה להמליץ על הפטור כאמור.

לאחר שהוצגו בפני המועצה הארצית עיקרי הבקשה, נוסח הצו והתשריטים המצורפים לו, ולאחר ששמעה את עמדת משרד החוץ ואת עמדת עיריית ירושלים, החליטה המועצה להמליץ לשר האוצר, בהתאם להוראות סעיף 266ה(ב) לחוק, לקבוע בצו פטור מתוכנית ומהיתר עבור הקמת וסלילת דרך מילוט. זאת, במיקומים שהוצגו בפניה ולתקופה של עד 3 שנים, במהלכן יבוצעו העבודות והשימושים מכוח הצו.

שר האוצר, משה כחלון אמר: "כפי שהתחייבנו, לא ניתן לבירוקרטיה מיותרת לעכב את העברת השגרירות האמריקאית לירושלים בירת ישראל הנצחית. מדובר במהלך מדיני אסטרטגי עבור מדינת ישראל וגופי התכנון בראשותי יעשו את כל הנדרש בכדי להתכנס ללוח הזמנים הנדרש. כשר האוצר של מדינת ישראל אני שוב מודה על הזכות שנפלה בחלקי לקחת חלק במהלך ההיסטורי הזה".