נסגר התיק נגד מלווי הנערים בקוצרא שחיסלו ערבי לאחר שפעלו מתוך ״הגנה עצמית״ - 0404
+
נסגר התיק נגד מלווי הנערים בקוצרא שחיסלו ערבי לאחר שפעלו מתוך ״הגנה עצמית״

נסגר התיק נגד מלווי הנערים בקוצרא שחיסלו ערבי לאחר שפעלו מתוך ״הגנה עצמית״