עיריית חיפה תעניק הנחה בארנונה לחיילי מילואים - 0404
עיריית חיפה תעניק הנחה בארנונה לחיילי מילואים חדשות 0404

עיריית חיפה תעניק הנחה בארנונה לחיילי מילואים

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, החליט לאמץ תקנה חדשה, עליה חתם בתחילת החודש שר הפנים, אריה דרעי, לפיה רשאית מועצה לקבוע הנחה, בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה, על מחזיק בנכס שהוא חייל בשירות מילואים פעיל.  בעקבות החלטת ראש העיר יובא הנושא, עם אישור התקנה באופן סופי ופרסומה ברשומות, לדיון בישיבת מועצת העיר, במטרה לאשר את מתן ההטבה לחיילי מילואים פעילים המתגוררים בחיפה.

יהב: "חיילי המילואים נקראים בעתות חירום אל הדגל, על מנת להגן על מדינת ישראל ועל עם ישראל, תוך שהם עוזבים את משפחותיהם ואת מקום עבודתם, ועושים זאת ללא כל היסוס. על כן חובה עלינו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו, על-מנת להשיב להם טובה ולסייע להם לשאת בעול".