ח"כ עודה על הקוד האתי של בנט: "לקוח מהמשטרים האפלים ביותר". הרשת החברתית על עודה: ״הזוי״ - 0404
+
ח"כ עודה על הקוד האתי של בנט: "לקוח מהמשטרים האפלים ביותר". הרשת החברתית על עודה: ״הזוי״ שלמה מור

ח"כ עודה על הקוד האתי של בנט: "לקוח מהמשטרים האפלים ביותר". הרשת החברתית על עודה: ״הזוי״

לאחר שוועדת המשנה למדיניות אקדמית (הכרה והסמכה) של המל"ג אימצה את הנוסח המתוקן של הקוד האתי של פרופסור כשר שהוכן לבקשת שר החינוך, נפתלי בנט, תקף ח"כ הערבי איימן עודה את בנט.

"בנט הפאשיסט המסוכן מתחנף למיינסטרים עם חלוקת פרסים שתגרום לו להראות ממלכתי, ובמקביל בשקט מעביר קוד אתי לאקדמיה שלקוח מהמשטרים האפלים ביותר. אקדמיה בלי דעות פוליטיות ובלי חופש ביטוי היא לא אקדמיה", כך כתב איימן בחשבון הטוויטר שלו. ברשת החברתית הגדירו את עודה ״הזוי״.

הקוד האתי שניסח פרופסור כשר לבקשת בנט, קבע כי מרצים באוניברסיטה לא יוכלו להביע דעה פוליטית בפני הסטודנטים, אלא אם הדבר הכרחי לתוכן השיעור.

בדיון המסכם, שנערך בוועדת המשנה של המל"ג, הוחלט לחייב את כלל המוסדות האקדמיים בישראל לנסח קוד אתי מחייב שמבוסס על הקוד של בנט. בקוד ייכלל הסעיף: "איסור על מרצה לנצל לרעה את במת ההוראה לשם הטפה שיטתית ובלתי־ראויה לעמדה פוליטית החורגת בבירור מהנדרש להוראת נושא הקורס בהקשרו הרחב בתחומו".

סעיפים נוספים יחויבו להיכלל בקוד זה, בהם האיסור על השתתפות בחרם אקדמי נגד ישראל או בפעילות המקדמת חרם כזה. וכמו כן, איסור על אפליה לטובה או לרעה של מרצים וסטודנטים בשל עמדותיהם הפוליטיות.