שַׁבַּת הַגָּדוֹל - ייחודה של השבת שלפני חג הפסח - 0404
+

שַׁבַּת הַגָּדוֹל – ייחודה של השבת שלפני חג הפסח

שבת הגדול – השבת שלפני חג הפסח. שבת שבה נוהגים לדרוש בהלכות הפסח.

הרב אלי בן דהן, סגן שר הביטחון: ״השבת הזאת נקראת פרשת צו. השבת הזאת היא שבת מיוחדת עם שם מיוחד. שבת הזאת נקראת "השבת הגדול".

טעמים רבים נאמרו למה נקראת השבת "שבת הגדול". אני רוצה לומר לכם טעם אחר: בני ישראל נצטוו על ידי הקדוש ברוך הוא לקחת שה, שה לבית אבות להקריב אותו כקורבן פסח.

השה, הכבשים היו העבודה הזרה של המצרים. המצרים נהגו להשתחוות לכבשים שלהם. לקחת במצרים כבש, לקשור אותו למיטה ולהכין אותו לשחיטה. זאת הייתה גבורה זאת הייתה עוצמה גדולה.

בני ישראל גילו פה פעם ראשונה אחרי 210 שנה של שנות עבדות גילו פה עצמאות.

בני ישראל הודיעו למצרים: אנחנו יותר לא עבדים שלכם. אנחנו עם חופשי ולכן נקראת השבת הזאת "שבת הגדול".

בשבת הזאת התגלתה הרוח, העוצמה, רוח החופש והגבורה של עם ישראל.

אני מאחל לכולנו שאותה הרוח אותה עוצמה נחוש אותה גם אנחנו בימים אלה. שבת שלום ומבורך״!