חצי שנה לאחר שהורחקו: ערבים השתלטו מחדש על שטח ליד כרמי צור - 0404
+
חצי שנה לאחר שהורחקו: ערבים השתלטו מחדש על שטח ליד כרמי צור חדשות 0404

חצי שנה לאחר שהורחקו: ערבים השתלטו מחדש על שטח ליד כרמי צור