נשיא NGO Monitor קורא לארגונים לא-ממשלתיים לאמץ את הגדרת האנטישמיות - 0404
+
נשיא NGO Monitor קורא לארגונים לא-ממשלתיים לאמץ את הגדרת האנטישמיות אור מאיר

נשיא NGO Monitor קורא לארגונים לא-ממשלתיים לאמץ את הגדרת האנטישמיות

נשיא מכון המחקר NGO Monitor, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, קורא לארגונים לא-ממשלתיים לאמץ את הגדרת האנטישמיות

בדבריו בפורום העולמי השישי למאבק באנטישמיות שנערך בירושלים, המייסד והנשיא של מכון המחקר NGO Monitor, פרופ' ג'ראלד שטיינברג, קרא לארגונים לא-ממשלתיים לאמץ אמות מידה בינלאומיות להתמודדות עם אנטישמיות.

פרופ' שטיינברג הסביר כי אנטישמיות קיימת גם בקרב ארגונים לא-ממשלתיים הטוענים לקידום זכויות אדם, כולל השוואת ישראל לגרמניה הנאצית ושימוש בדימויים קלאסיים של "עלילת דם". הוא קרא להם ולתורמיהם לאמץ את "הגדרת העבודה על האנטישמיות" (IHRA), כחלק מתהליך של חיסול האנטישמיות משורותיהם.

פרופ' שטיינברג ציין את הנחיות המימון החשובות של האיחוד האירופי "כדי למנוע (מצב שבו) ארגוני חברה אזרחית הנתמכים על ידי האיחוד האירופי עוסקים גם בפעילויות המסיתות לשנאה ו/או אלימות". הוא הזכיר את אימוץ ההנחיות על ידי הפרלמנט השוויצרי כמו גם של הפרלמנט האירופי. "אלה תקדימים חשובים", ציין פרופ 'שטיינברג, "אבל עדיין יש דרך ארוכה להרחיב את הגדרת העבודה של IHRA לרשת המשפיעה על ארגונים לא-ממשלתיים".

במאי 2016 אימצה הברית הבינלאומית להנצחת השואה (IHRA) הגדרת עבודה לאנטישמיות:

שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, למשל, בטענה כי קיומה של מדינת ישראל הוא מאמץ גזעני.
יישום סטנדרטים כפולים על ידי דרישה של התנהגות שאינה נדרשת מכל מדינה דמוקרטית אחרת.
שימוש בסמלים ובדימויים הקשורים לאנטישמיות הקלאסית (למשל, טענות על יהודים שהרגו את ישו או עלילת דם) לאפיין את ישראל או את הישראלים.
יצירת השוואה בין המדיניות הישראלית העכשווית לזו של הנאצים.