עיריית חולון הרסה יחידות דיור בלתי חוקיות - 0404
+
עיריית חולון הרסה יחידות דיור בלתי חוקיות עיריית חולון

עיריית חולון הרסה יחידות דיור בלתי חוקיות

המחלקה לפיקוח על הבנייה הרסה אתמול ברחוב הסנהדרין במרכז ג'סי כהן  2.5 יחידות דיור שהוקמו בניגוד לחוק. היחידות הוקמו בצמידות למבנים נוספים, השייכים לאותו דייר, ושהיו צמודים גם למבנים שכנים. מדובר בפעולת הריסה מורכבת, שנדרש לה  סוג ציוד מתאים ומציאת דרכי גישה אל המבנים המיועדים להריסה.

מאחר שהפעולה שילבה הריסה באמצעות כלים מכניים הנדסיים ופירוק ידני, נדרש גם מספר פועלים גדול יותר מהרגיל. מדובר בבנייה ישנה, שבגינה ניתנו מספר גזרי דין להריסתה ע"י בית המשפט. מאחר שההריסה לא בוצעה על ידי המחזיק בנכס, העירייה נאלצה לבצעה בעצמה.