משרד הבריאות מציג מערכת חדשה "המים שלי": כל אזרח יכול לבדוק בעצמו את איכות המים ביישובו - 0404
+
משרד הבריאות מציג מערכת חדשה "המים שלי": כל אזרח יכול לבדוק בעצמו את איכות המים ביישובו 0404

משרד הבריאות מציג מערכת חדשה "המים שלי": כל אזרח יכול לבדוק בעצמו את איכות המים ביישובו

מהיום, אזרחי ישראל יוכלו ליהנות באופן מקוון מבדיקה ומעקב אישיים אחר מצב המים ביישובם, בהתאם לתוכנית הדיגום המתבצעת ע"י ספקי המים כמתחייב מתקנות בריאות העם.

קישור למערכת:
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Pages/MyWater.aspx

המערכת ניזונה מנתונים שמתקבלים ממעבדות המבצעות את הבדיקות, וכן מגובה במעקב שעורך משרד הבריאות באמצעים ממוחשבים.
מערכת אספקת מי השתיה בישראל מהווה תמהיל של מספר מקורות מים ברמה ארצית ויישובית המגיעים מספקי המים, וכוללת מתקני שאיבה, טיפול, הובלה, מדידה, אגירה וניטור של מים. ​הבדיקות נערכות בנקודות דיגום באזורים שונים.
רקע:
מדי שנה מבוצעות עשרות אלפי בדיקות למי השתייה בישראל במעבדות המוכרות על ידי משרד הבריאות. איכות המים נמדדת לכל אורכה של שרשרת אספקת המים והבדיקות כוללות הן בדיקות מיקרוביאליות (נוכחות חיידקים וטפילים) והן בדיקות כימיות.
משרד הבריאות עוקב אחר ביצוע בדיקות המים באמצעים ממוחשבים. בדיקות שהעלו חריגה מהתקנות מדווחות באופן מיידי, וספקי המים נדרשים לנקוט בפעולות לאבטחת בריאות הצרכנים. במקרה של ממצאים חורגים, מבוצע טיפול מיידי במים ובמערכת האספקה ונערכות בדיקות נוספות.​​

מערכת "המים שלי" מחולקת לשני תחומים:
א. איכות המים ברשת אספקת המים
רשת אספקת מי השתייה בישראל כוללת מערכות הובלה ואגירה של מים. הבדיקות נערכות בנקודות דיגום שמייצגות את איכות המים באזורים שונים ובנקודות תורפה במערכת.
ב. איכות מי השתייה במתקני טיפול ארציים
מתקני הטיפול הארציים כוללים את כל מתקני התפלת מי הים ואת מפעל הסינון המרכזי "אשכול". מתקנים אלה מטפלים בכמויות​ מים גדולות המסופקות למערכת הארצית יחד עם מים ממתקני ההפקה.