אורביט מקבוצת קרן פימי: צמיחה ושיפור משמעותי בתוצאות הכספיות - 0404
+
אורביט מקבוצת קרן פימי: צמיחה ושיפור משמעותי בתוצאות הכספיות מיכאל קויימן, ויקיפדיה

אורביט מקבוצת קרן פימי: צמיחה ושיפור משמעותי בתוצאות הכספיות

אורביט טכנולוג'יס העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017 ומדווחת על המשך צמיחה עקבית בהכנסות זה 5 רבעונים ברציפות, גידול ניכר ב-EBITDA ושיא בצבר ההזמנות הנאמד, נכון ל-31 בדצמבר 2017, ב-56.4 מיליון דולר. 

הכנסות אורביט הסתכמו ברבעון הרביעי של 2017 ב-12.1 מיליון דולר, עלייה של 94% בהשוואה להכנסות החברה ברבעון המקביל אשתקד שהסתכמו בכ-6.2 מיליון דולר, ועלייה של 13.7% בהשוואה להכנסות החברה ברבעון הקודם שהסתכמו בכ-10.6 מיליון דולר. העלייה במכירות נובעת בעיקרה מגידול במכירות מערכות ניהול תקשורת ושמע במטוסים וממערכות תקשורת לוויינים לפלטפורמות ניידות. בנוסף מדווחת החברה על צבר הזמנות  ליום ה-31 בדצמבר 2017 הנאמד בכ-56.4 מיליון דולר, גבוה ב-43.4% בהשוואה לצבר הזמנות של כ-39.3 מיליון דולר נכון ליום ה-31 בדצמבר 2016, וגידול של 29% בהשוואה לצבר הזמנות של 43.7 מיליון דולר ברבעון הקודם.