נוף כביר בהר כביר בשומרון - 0404
נוף כביר בהר כביר בשומרון בועז העצני

נוף כביר בהר כביר בשומרון

סוגרים שבוע בארצנו היפה: הר כביר באלון מורה. (צילום: בועז העצני).