דיווחים בעזה: מחבלים הרוגים בתקיפת כוחותינו ברצועה - 0404
דיווחים בעזה: מחבלים הרוגים בתקיפת כוחותינו ברצועה ערבים

דיווחים בעזה: מחבלים הרוגים בתקיפת כוחותינו ברצועה