מליאת הכנסת אישרה את תקציב המדינה לשנת 2019 - 0404
+
מליאת הכנסת אישרה את תקציב המדינה לשנת 2019 דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה את תקציב המדינה לשנת 2019

בתמיכת 62 חברי כנסת מול התנגדותם של 54 חברי כנסת, מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018 בקריאה שניה ושלישית.

התקציב יעמוד על סך 479.6 מיליארד ₪. תקציב 2019 גבוה ב- 4.3% ביחס לתקציב 2018.

בנוסף, ההוצאה המותרת המותנית בהכנסה, תעמוד על 41.05 מיליארד ₪, סך ההרשאה להתחייב תעמוד בשנת 2019 על סך 134.7 מיליארד ₪. הצמיחה החזויה לשנת התקציב 2019 תעמוד על 3.1%.

מליאת הכנסת דחתה את כל ההסתייגויות שהוגשו על הצעת החוק.