זמני כניסת ויציאת השבת וחג הפסח, י״ד-ט״ו בניסן - 0404
+
זמני כניסת ויציאת השבת וחג הפסח, י״ד-ט״ו בניסן

זמני כניסת ויציאת השבת וחג הפסח, י״ד-ט״ו בניסן

מערכת חדשות 0404 מאחלת שבת שלום וחג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל.

זמני כניסת ויציאת חג הפסח והשבת בארבע הערים המרכזיות:

ירושלים –

כניסת השבת: 18:21.

יציאת השבת: 19:35.

תל אביב –

כניסת השבת: 18:37.

יציאת השבת: 19:37.

חיפה –

כניסת השבת: 18:28.

יציאת השבת: 19:37.

באר שבע –

כניסת השבת: 18:39.

יציאת השבת: 19:38.

סדר הדלקת נרות חג ושבת:

עדות אשכנז:

כ-20 דקות לפני השקיעה תדליק את הנרות, תכסה את עיניה ותברך:

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב".

"ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

עדות המזרח:

כ-20 דקות לפני השקיעה תברך:

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב".

"ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

לאחר מכן תדליק את הנרות.

Arielle Bellissa Nakam