תוצאות תקינות: הוסרה אזהרת הרחצה בחוף ניצנים   - 0404
+
תוצאות תקינות: הוסרה אזהרת הרחצה בחוף ניצנים   0404

תוצאות תקינות: הוסרה אזהרת הרחצה בחוף ניצנים  

 

משרד הבריאות מדווח כי בעקבות הפסקת גלישת הקולחים לנחל וזרימתם אל הים וקבלת תוצאות תקינות, הוסרה אזהרת הרחצה בחוף ניצנים.