אושרה הצעת החוק של ארדן להחמרת ענישה על מעסיקי ומליני שב״חים - 0404
+
אושרה הצעת החוק של ארדן להחמרת ענישה על מעסיקי ומליני שב״חים דוברות דוד אמסלם

אושרה הצעת החוק של ארדן להחמרת ענישה על מעסיקי ומליני שב״חים

מליאת הכנסת אישרה היום (ב') בקריאה ראשונה את הצעת החוק שמקדם השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן, להחמיר באופן משמעותי את הענישה כנגד מעסיקי ומליני שוהים בלתי חוקיים (שב"חים). בהצעה נקבעו עונשי מינימום וכן אפשרות לסגירת אתרים ועסקים בהם נמצאו שב״חים. השר ארדן: ״מי שמעסיק שוהים בלתי חוקיים מסכן את חיי אזרחי ישראל. בגל הטרור שוב הוכח עד כמה מסוכנת הימצאותם של שב״חים במרכזי הערים ובאתרי בניה. העסקת שוהים בלתי חוקיים היא מכת מדינה שנובעת מהענישה המקלה. עלינו להעניש בחומרה מעסיקי ומליני שב"חים, כך שלא ישתלם להם לסכן את חיי אזרחי ישראל תמורת בצע כסף.״ עקב העובדה שכמעט כל המחבלים בגל הטרור הנוכחי הינם שב״חים, יזם השר ארדן תיקון מקיף לחוק הכולל שינויים מהותיים: • תוחמר משמעותית הענישה כנגד מעסיקי ומליני שב״חים. • גם המעסיק העקיף יהיה חשוף להעמדה לדין ולקנסות. • ייקבעו קנסות מינימום למעסיקי ומליני שב"חים. • המשטרה תקבל סמכות מנהלית לסגור ל-30 יום עסק או אתר בניה בו נתפסו שב"חים. • בית משפט יוכל לסגור עסקים ולשלול את רישיונם בגין העסקה והלנת שב״חים. השינויים המרכזיים בתזכיר החוק: 1. ​תורחב ההגדרה "מעסיק" ו"מלין" כך שתכלול גם מי שהעסיק או הלין בעקיפין, כגון חברות קבלניות גדולות שמעסיקות עשרות קבלני משנה המעסיקים שב"חים. כך למעשה גם היזמים של פרויקטים גדולים ישאו באחריות אם באתר הבניה יימצאו שב״חים. 2. ​אדם שמעסיק או מלין שב"חים באופן חד פעמי יהיה צפוי לעונש של עד 2 שנות מאסר, או לקנס בגובה של עד 75,000 ש"ח. 3. ​החוק קובע קנס מינימאלי בגובה 5,000 ש"ח להעסקה חד פעמית של שב"ח. 4. ​העונש כלפי אדם שמעסיק או מלין שב"חים באופן סדרתי, כלומר שהעסיק או הלין יותר משני שב"חים, או שהעסיק או הלין שב"ח למשך פרק זמן העולה על שני ימים רצופים, יעלה מעד שנתיים מאסר לעד ארבע שנות מאסר. לחלופין, ניתן יהיה להטיל עליו קנס בגובה של עד 226,000 ש"ח במקום 75,000 ש"ח כפי שקבוע כיום בחוק, כאשר הצעת החוק החדשה מציבה רף מינימאלי של קנס בגובה 10,000 ש"ח. 5. ​במקרה שמדובר בתאגיד המעסיק או מלין שב"חים באופן חד פעמי, ניתן יהיה להטיל קנס בגובה של עד 300,000 ש"ח במקום 75,000 שנהוג כיום. בנוסף נקבע גם כאן סכום מינימאלי של קנס בגובה 20,000 ש"ח. 6. ​במקרה שמדובר בתאגיד שמעסיק או מלין במישרין או בעקיפין שב"חים באופן סדרתי, כאמור לעיל, ניתן יהיה להטיל קנס בגובה של עד 452,000 ש"ח, במקום 75,000 ש"ח שקבוע כיום בחוק. בנוסף נקבע סכום מינימאלי של קנס בגובה 40,000 ש"ח. 7. ​תינתן סמכות מנהלית לקצין משטרה לסגור בית עסק, מתחם או מקום בו נעברה עבירה למשך שלושים יום. 8. ​תינתן לבתי המשפט סמכות לסגור או להגביל את השימוש בבתי עסק לרבות באתרי בניה עד תום ההליכים, ובנוסף ניתן יהיה להגביל או לשלול רישיונות והיתרים של תאגיד המעורב בביצוע העבירה, לרבות רישיון עסק, היתר בניה ועוד. 9. לביהמ"ש סמכות לחלט את התמורה בעד ההעסקה או ההלנה או את שוויה הכספי. 10. ​תוארך הוראת השעה אשר החמירה את הענישה גם על מסיעי שב"חים בשנתיים נוספות.