מהפכת נדל"ן בחדרה? בנייני רכבות OUT מגדלים IN - 0404
+
מהפכת נדל"ן בחדרה? בנייני רכבות OUT מגדלים IN עיריית חדרה

מהפכת נדל"ן בחדרה? בנייני רכבות OUT מגדלים IN

תוכנית ההתחדשות העירונית, בינוי פינוי אלי כהן בגבעת אולגה, הומלצה להפקדה בוועדה המחוזית חיפה. מטרת התוכנית לפנות מבני שיכון טוריים ישנים, שחלקם נקבעו כמבנים מסוכנים ולבנות במקומם יחידות דיור איכותיות חדשות במגדלים. התוכנית במימון משרד הבינוי והשיכון מקודמת על ידי עיריית חדרה מזה מספר שנים, ולאחר מאמץ מרוכז של צוות המתכננים והצוות המקצועי בעירייה הושגה התקדמות משמעותית זו. מדובר בפינוי כ-200 דירות קיימות ברחוב אלי כהן, ובניית כ-1,000 יחידות דיור בשטח המוגדר היום כשטח למבני ציבור בדרום מערב השכונה. הבנייה מאופיינת במספר טיפוסי בניינים, חלקם בבנייה מרקמית וחלקם במגדלים, בתכנון סובב פארק שכונתי הכולל שטח למבני ציבור קטנים ומסחר בקנה מידה שכונתי, שיאפשר הליכה בטוחה ברגל במתחם כולו וגישה בטוחה לשטחים הציבוריים הקיימים בסמוך. בתכנון הושם דגש מיוחד על דיור איכותי ומגוון, היחס לבינוי הקיים מצפון והמבטים לכיוון הים. כחלק מהתוכנית, יוסדרו דרכי הגישה , מבני ציבור הסובבים, ושטחי המסחר באזור. כעת יושלמו התנאים הנדרשים לאישור התוכנית, ותיסלל הדרך לתחילת עבודות התכנון והפיתוח במקום. ההתחדשות העירונית הינה אחד מיעדיה המרכזיים של מדיניות התכנון בישראל. נוכח המגמה של המשך הצטופפות מרבית האוכלוסייה בערים, והרצון של שמירה על השטחים הפתוחים, גובר הצורך בחידוש מתמיד של מלאי הבינוי הקיים. בשנים האחרונות מקודמות מספר פעולות אשר נועדו לממש מדיניות תכנונית זו. ביניהן מסלולי פינוי בינוי; חידוש מרכזי מסחר עירוניים; קידום שימור מבנים ואתרים; קיימות עירונית (דוגמת יוזמת עיר יער, תקן בנייה ירוקה), דיור בר השגה ועוד. במסגרת זו הובילה עיריית חדרה מהלך להכללת מתחם אלי כהן בתוכנית פינוי בינוי, ואכן בשנת 2011 הכריזה הממשלה על המתחם כמיועד לפינוי בינוי. ייחודו של פינוי מתחם אלי כהן טמון בעובדה שמדובר בחילופי שטחים, מה שמאפשר בינוי פינוי (קודם בונים ורק לאחר מכן מתבצע הפינוי). כלומר, היזם יבנה את הבניינים החדשים על שטח אחר ורק בתום הבנייה ייהרסו הבניינים הישנים. התושבים יוכלו להמשיך להתגורר בבתיהם עד לסיום הבנייה ולא ייאלצו למצוא דיור חלופי. העירייה, כמובטח, קידמה את תב"ע חד/1399 לטובת תוכנית ההתחדשות העירונית במתחם אלי כהן. התוכנית עברה בהצלחה את הוועדה המקומית והוועדות הבינמשרדיות, וכעת כאמור הומלצה להפקדה בוועדה המחוזית.