לא יחודש הרישיון לרכבי דיזל ישנים שלא יותקנו בהם מסנני חלקיקים - 0404
+
לא יחודש הרישיון לרכבי דיזל ישנים שלא יותקנו בהם מסנני חלקיקים אילוסטרציה

לא יחודש הרישיון לרכבי דיזל ישנים שלא יותקנו בהם מסנני חלקיקים

המשרד להגנת הסביבה מעלה הערב (א') קמפיין הסברה להעלאת המודעות לצמצום זיהום האוויר הנפלט מרכבי דיזל כבדים וישנים. הקמפיין צפוי לעלות, באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, במספר מדיות: טלוויזיה, דיגיטל, עיתונות ורדיו, ויימשך מספר שבועות.

איכות האוויר בישראל היא אחד הגורמים החשובים לבריאות הציבור ולרווחתו. מחקרים מראים כי זיהום אוויר הוא גורם ישיר לעודף תחלואה ואף לתמותה מוקדמת. זיהום האוויר ממקורות תחבורתיים מהווה כשליש מכלל פליטות המזהמים בישראל, אך ניטור מזהמים בארץ ובעולם מלמד בבירור כי הוא מקור הזיהום המשמעותי ביותר במרכזי הערים. לפי דוח ה-OECD לשנת 2015, נמצא כי חשיפה לזיהום אוויר בישראל גורמת לכ-2,220 מקרי מוות מוקדם בכל שנה. על-פי הערכות אלו, כ-50% ממקרי המוות האמורים נגרמים בשל חשיפה לזיהום אוויר מכלי רכב.

מנתוני נסועה (קילומטראז') לשנת 2017 שנמסרו ממשרד התחבורה, עולה כי כלי רכב המונעים בדיזל אחראים על כ-80% מזיהום האוויר, אף שרק 20% מהנסועה בוצעה על-ידם. עוד עולה מהנתונים, כי ככל שמדובר בכלי רכב כבדים יותר וישנים יותר, כך תרומתם לזיהום האוויר משמעותית יותר ביחס לחלקם בנסועה הכללית.

לאור נתונים אלו מתכנן המשרד להגנת הסביבה לקבוע בתקנות כי לא יחודש רישיון הרכב של כלי רכב כבדים וישנים המונעים באמצעות דיזל, אלא אם הותקן בהם מסנני חלקיקים. כמו-כן המשרד מתכנן לסמן כלי רכב מזהמים במדבקה, כך שערים שיחליטו למנוע כניסת רכבי דיזל מזהמים לשטחן יוכלו לעשות זאת בקלות. יישום תקנות אלו – שדיון בהן יתקיים מחר (ג׳) בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת – צפוי להפחית כ-30% מזיהום האוויר מכלי רכב בישראל.

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: "התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה היא חלק ממהלך אסטרטגי של המשרד להתמקד בהפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים ובשיפור בריאות הציבור בתחומים שונים. כלי רכב המונעים בדיזל אחראים על כ-80% מזיהום האוויר, אף שרק 20% מהקילומטראז' הכולל מבוצע על-ידם, ולכן הורדתם מהכביש היא משמעותית, לצד תמיכות שיוענקו לבעלי כלי הרכב. במקביל, אנחנו פועלים להעלות באופן דרמטי את מספר כלי הרכב הנקיים בישראל באמצעות סבסוד מסננים, מוניות היברידיות, רכבים חשמליים שיתופיים, והקמת אזורי אוויר נקי".

לצד קידום התקנות נערך המשרד לתמוך בבעלי רכבים כבדים ישנים בהתקנת מסנני החלקיקים לצמצום זיהום האוויר, וכן נערך בשיתוף משרד התחבורה לתת מענקי גריטה בעבור גריטה מוקדמת של כלי הרכב המזהמים. מענקי הגריטה לכל רכב ינועו בין אלפי שקלים בודדים ועד ליותר מ-20 אלף שקל – כתלות בסוג הרכב ובשנת הייצור. גובה התמיכה בהתקנת המסנן יגיע אף הוא לעשרות אלפי שקלים לרכב.

הסכומים הסופיים יקבעו לאחר האישור הסופי של התקנות בכנסת. מועד תחילת תכנית הגריטה והתמיכה בהתקנת מסננים יפורסם על ידי המשרד בשבועות הקרובים.