"הבא להורגך השכם להורגו - כלל מוסרי ביהדות" - 0404
+
"הבא להורגך השכם להורגו – כלל מוסרי ביהדות" דובר צה"ל

"הבא להורגך השכם להורגו – כלל מוסרי ביהדות"

אל"מ במיל', ח"כ מוטי יוגב, הגיב לדברי הרמטכ"ל גדי אייזנקוט ולגיבוי שקיבל משר הביטחון משה (בוגי) יעלון וביקש ממנו לחזור בו מדבריו. יוגב: "אני מכיר אישית את הרמטכ"ל רא"ל גדי אייזנקוט ומעריך מאד את עבודתו. אני סבור שהוא שם את הדגשים הנכונים במוכנות צה"ל וניצחונו בקרב ובמערכה. אני מסכים עם הרמטכ"ל שלא צריך לרוקן מחסנית שלמה על מחבלת עם מספריים שכוונתה להרוג אך מאידך צריך לוודא שהבא להרגך השכם להורגו. הבא להורגך השכם להורגו אינה איזו סיסמא, אלא כלל מוסרי ביהדות שנזכר במדרש חז"ל לתורה בספר דברים: "צרור את המדינים והיכיתם אותם, כי צוררים הם לכם…" – מכאן אמרו חז"ל אם בא להורגך, השכם להורגו. משמעות הכלל הזה שלאדם מותר להתגונן ולהציל את חייו במחיר חיי מי שמסכן אותו. מכלל זה ניתן ללמוד שאין לחכות לרגע האחרון שבו התוקף פוגע/הורג אותך, אלא רשאי האדם לנקוט ברגע זה או אף רגע לפניו, שברור שבאים להורגו, לנקוט ביזמה ולהגן על עצמו, אף במחיר חיי התוקף הבא להורגו. כלל זה של הבא להורגך השכם להורגו, תקף לאדם הפרטי ולאומה כולה. זו לא סיסמא. ביטוי זה של הרמטכ"ל היה טעות ולא ראוי. נכון לרמטכ"ל שיחזור בו מדבריו ושלא יובן מדבריו זלזול במקורות ישראל עליהם אנו נשענים. צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם וזאת בזכות הישענותו על המוסר היהודי שהוא מוסר החיים. ברירת השגרה שלנו היא החיים והמאמץ להימנע מהרג. מציע לרמטכ"ל כתשובת המשקל להתבטאותו, שייזום יום עיון למטה הכללי בתחום מוסר הלחימה ביהדות. מי שאמון ומקצועי בהעברת נושא זה, אלו אנשי מדור התודעה היהודית ברבנות הצבאית שזה מקצועם. הבא להורגך השכם להורגו אינה סיסמא, אלא כלל מוסרי ביהדות, שימשיך להיות בסיס מוסרי לחיינו ולפעילותם המבצעית של חיילי צה"ל, שוטרי ישראל וכל מי שחפץ חיים".