דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן לפרשת ויקהל-פקודי - 0404
+
צילום: .

דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן לפרשת ויקהל-פקודי

השבת אנחנו מסיימים את חמשת הפרשיות שעסקו בעניין המשכן, בסיום מלאכת המשכן משה רבינו מוסר דוח לעם ישראל.
כמה הוא קיבל זהב, כסף נחושת. מה הוא קיבל מסוגי הבדים השונים. כמה מהעצים השונים ואיך הוא השתמש בהם.
אלה כלים הוא בנה? איך המשכן נבנה?
הדוח הזה שמשה רבינו מוסר לעם ישראל הוא מלמד אותנו לדורות גם מנהיג ציבור כמשה רבינו שכולנו בטוחים שהוא צדיק וישר גם הוא צריך למסור דיווח לציבור ששולח אותו, לעם ישראל כשי שעם ישראל ידע בדיוק מה נעשה עם הכסף שהוא תרם.
על זה נאמר: "והייתם נקיים מה' ומישראל" לא רק מה' אלא גם מישראל.
שבת שלום ומבורך!