הבהרת המשטרה בנוגע לתאונה הקטלנית בכביש 1 - 0404
+
הבהרת המשטרה בנוגע לתאונה הקטלנית בכביש 1 מדברים תקשורת

הבהרת המשטרה בנוגע לתאונה הקטלנית בכביש 1

הודעת משטרת ישראל בנוגע לתאונת הדרכים הקטלנית שאירעה על כביש 1: ״בהמשך לתאונה המצערת שאירעה השבוע ולפרסומים אודות סוגיית הזיהוי, פעלה המשטרה באופן מקצועי המתחייב במקרה כגון זה (יותר מנפגע אחד). ההחלטה בדבר הצורך ואופן הביצוע של זיהוי מדעי מתקבלת על סמך שיקולים מקצועיים על ידי הסמכות המקצועית המתאימה ומבוססת על סטנדרטים בינלאומיים ועל נסיון מצטבר של מומחים בארץ ובעולם. המשטרה מודעת לרגישות הכרוכה בהליך ולעובדה שמאחוריו עומדת משפחה ופועלת ברגישות מירבית ותוך ריכוז מאמצים לצמצם ככל האפשר את משך ההליך מבלי לפגוע בסטנדרט המקצועי המחוייב לביצועו באופן מדוייק, כדי למנוע תקלה שמחירה יהיה חמור. הבדיקה שמבוצעת, לעולם תהיה האפשרית המספקת בזמן הקצר ביותר. כך למשל, בדיקת ט.א. קצרה יותר מבדיקת שיניים והאחרונה קצרה יותר מבדיקת dna. למעלה מן הצורך נאמר כי במקרה זה התגלו גם סתירות בין תעוד לזיהוי. רק בדיקת זיהוי מקצועית, מנעה תקלה שעלולה היתה להיגרם״.