מסגד בלתי חוקי הוקם בצומת זיף. ל-0404 הובטח: "אכיפה תבוצע" - 0404
+
מסגד בלתי חוקי הוקם בצומת זיף. ל-0404 הובטח: "אכיפה תבוצע" תנועת רגבים

מסגד בלתי חוקי הוקם בצומת זיף. ל-0404 הובטח: "אכיפה תבוצע"

עוד פרק הזוי בבנייה הבלתי חוקית, ההשתלטות על אדמות מדינה מצד ערבים ומסגד אחר מסגד אשר מוקם מבלי שאף אחד יעז לבצע הריסה. לפני כשנה בערך צץ לו מבנה חדש במרחק של כ-100 מטר מהציר הראשי בצומת זיף באזור הר חברון. תנועת רגבים מיהרה לבדוק את המקום ואת המבנה וגילתה כי ערבים בנו מסגד במקום בניגוד לחוק ובמילים אחרות – מסגד בלתי חוקי. במכתב ששיגר עו"ד בועז ארזי מתנועת רגבים לשר הביטחון, משה (בוגי) יעלון, לאלוף פיקוד מרכז, לראש המנהל האזרחי ולמנהל יחידת הפיקוח, הוא דרש לבצע אכיפה במקום ואף הזהיר מהסכנה הביטחונית ליהודים החולפים בציר – אחד מצירי הרצח המסוכנים, בו ביצעו מחבלים כמה וכמה פיגועים ורצחו יהודים. כידוע, ממסגדים שונים מסיתים הערבים לפגיעה ביהודים ואף חלק מהמסגדים מהווים מקום מסתור למפגעי אבנים, בקבוקי תבערה ומטעני צינור. את המכתב שלחה תנועת רגבים בנוב' 2015 ובו ציין עו"ד בועז ארזי: "בסמוך לצומת זיף, ובקירבה גדולה מאד לציר ראשי, נבנה לאחרונה מסגד בלתי חוקי – באזור בו, למיטב ידיעתה של מרשתי, קיימת תוכנית מתאר ותב"ע בייעוד למגורים אשר, ככל הידוע למרשתי, לא ניתן להוציא מכוחה היתר למסגד". עו"ד ארזי צירף למכתבו את תמונת המסגד וכן תצלום מפה המציג את המיקום המדויק. עו"ד ארזי המשיך וכתב: "מהתמונות עולה כי מדובר בבניית מבנה קבע למסגד, מבטון ואבן, ללא היתר בניה ובסמוך מאד לציר הראשי – כך שיש בבניה זו בכדי סיכון בטחוני ובטיחותי לנוסעים בציר זה. בנוסף, מהתמונה עולה כי הבית נמצא במצב בניה מתקדם וכי לא מן הנמנע כי בזמן הקרוב תסתיים בניית המבנה והוא יחל לפעול. לאור זאת הנכם נדרשים לנקוט בהליכי פיקוח ואכיפה כנגד הבניה הבלתי חוקית המתוארת לעיל ובכלל זה הוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה מנהליים, נקיטה בהליכים הפליליים הדרושים לשם העמדה לדין של העבריינים והשבת המצב לקדמותו. לא למותר לציין את החשיבות שבהתערבות מהירה לעצירת המשך העבודות, תוך כדי נקיטת הסמכויות המנהליות הנתונות לכם על פי דין. שכן, המשך בניית המבנה ללא ההתערבות הנדרשת עשוי להקשות בעתיד על נקיטת הליכי פינוי והריסה", סיכם עו"ד ארזי את מכתבו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים מסר בתגובה לחדשות 0404: "המבנה נמצא בתוך תחום תב"ע בתוקף אשר מיועד למטרת מגורים. כנגד המבנה ננקטו הליכי פיקוח, ואכיפה תבוצע בהתאם לסדרי עדיפויות". מייסד חדשות 0404, בועז גולן: "נמשיך לעקוב אחר כל בנייה בלתי חוקית ולא נוותר על גרגר אחד בארצנו. נבדוק בהמשך אם אכן תבוצע האכיפה. במקביל, נבצע מעקב אחר כל הכתבות שאנו מפרסמים בחדשות 0404 ונבדוק האם ביצע משרד הביטחון את האכיפה/הריסה באזור יהודה ושומרון בהתאם לחוק".