אייר אינדיה החלה למכור טיסות ישירות בין ישראל להודו בנתיב טיסה קצר - 0404
+
אייר אינדיה החלה למכור טיסות ישירות בין ישראל להודו בנתיב טיסה קצר חדשות 0404

אייר אינדיה החלה למכור טיסות ישירות בין ישראל להודו בנתיב טיסה קצר

חברת התעופה אייר אינדיה החלה למכור אתמול (רביעי), במערכותיה טיסות ישירות בין ישראל להודו החל מיום 22 במרץ 2018, בנתיב טיסה קצר העובר מעל למדינות אשר חברות תעופה ישראליות, ובכללן החברה, אינן מורשות לטוס מעליהן.

החברה מעריכה כי תקדים כאמור, אשר מהווה יתרון משמעותי לחברת התעופה הזרה ומונע הזדמנות שווה והוגנת, ובפרט אם תאפשר מדינת ישראל לחברות תעופה זרות נוספות לטוס בנתיבים מקוצרים לעומת הנתיבים המתאפשרים לחברה, עלול לפגוע בפעילות החברה, באופן ובהיקף שהחברה אינה יודעת לכמת בשלב זה.

החברה פנתה למדינת ישראל ולגורמים בינלאומיים רשמיים נוספים וביקשה להקפיד על הדדיות במתן זכויות הטיסה והמעבר, דהיינו לאפשר לחברה לטוס להודו בנתיב טיסה קצר כאמור, או לחילופין שנתיב הטיסה של החברה הזרה יותאם לנתיב המאושר כיום לחברות התעופה הישראליות.

הערכת החברה לגבי השלכות תקדים כאמור, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה תלוי בגורמים רבים אשר אינם בשליטת החברה ולרבות מתן אישורים לחברות תעופה זרות על ידי המדינות הרלוונטיות, מימוש האישורים והוצאה לפועל של טיסות בנתיבים מקוצרים על ידי חברות תעופה זרות וכיו"ב, ולפיכך, הערכת החברה עשויה להשתנות בהתאם.