נלחמים בדת? המג״ד שעבר על הפקודות לא זומן אפילו לבירור, החייל שפעל ע״פ הפקודה הודח - 0404
+
נלחמים בדת? המג״ד שעבר על הפקודות לא זומן אפילו לבירור, החייל שפעל ע״פ הפקודה הודח דובר צה"ל

נלחמים בדת? המג״ד שעבר על הפקודות לא זומן אפילו לבירור, החייל שפעל ע״פ הפקודה הודח

״יש דרג ויש״… נוהגים לוחמים רבים לומר בעת שירותם הצבאי ונראה כי למשפט המוכר לרבים מחיילינו יש אכן אחיזה במציאות.

בדיקת חדשות 0404 של פרשת דרישת המג״ד מלוחמים דתיים בגדס״ר גולני לגלח את זקנם, מעלה תמיהה באשר להתנהלות צה״ל ובמיוחד לאור העובדה כי מי שעבר על הפקודות היה דווקא המג״ד ומי שפעל בדיוק ע״פ הפקודות, היה הלוחם שהודח.

הפרשה החלה לאחר שמפקד גדוד הסיור של גולני דרש מצוות החפ״ק שלו לגלח את זקנם. שלושת הלוחמים החזיקו באישור פטור מגילוח זקן וזאת בדיוק על פי הפקודה, אך המג״ד סבר כי ״אינם מדוגמים מספיק״ לצוות החפ״ק שלו. מבחינתו של המג״ד – כך עולה מבדיקת חדשות 0404 מול גורמי הצבא, הרי שזקן הוא פסול מבצעי ולוחם עם זקן – אינו מדוגם דיו. במילים אחרות – חיילים דתיים עם זקן, פחות מבצעיים.

המג״ד, דרש משלושת הלוחמים לגלח את זקנם. שניים, נבהלו והתגלחו והשלישי לא הסכים לעבור על אמונתו ודתו והבהיר כי לא יתגלח. הלוחם, לא עבר על הפקודה, שכן קיבל פקודה בלתי חוקית בעליל, ופעל בדיוק על פי הפקודה – פקודת הרמטכ״ל שאותה חייב לקיים גם המג״ד.

בפועל, המג״ד הדיח את הלוחם מצוות החפ״ק והמשיך הלאה. הסיפור יצא לתקשורת ובצה״ל חיפשו כיצד לצאת ממנו בצורה נכונה, אלא שכל ההתנהלות הבהירה רק דבר אחד – צה״ל פוגע בדת החיילים וקצינים אשר פועלים בניגוד לפקודות העוסקות בתחום הדת, מעולם לא נענשים. לעומתם, החיילים עצמם נענשים, מודחים בבושת פנים ולעיתים נדרשים לעבור על דתם.

האם בכך מנסה לצה״ל להמשיך ולכרסם בחיילים הדתיים ולהראות להם כי מי שלא יתיישר, למרות שיש פקודה בנושא, ימצא עצמו בחוץ? על כך, לא תקבלו תשובה.

עד לרגע זה הלוחם מגדס״ר גולני מושעה וממודר מפעילות החפ״ק וכל זאת מאחר ופעל בדיוק על פי הפקודה. גם בצה״ל מודים שהלוחם פעל על פי הפקודה, אך באופן מוזר לא מוצאים את התשובות הנכונות להסביר מדוע הודח ומתרצים רק באמירה כי ״הלוחם הושעה רק עד לבירור העניין״. לשאלת חדשות 0404 מדוע הלוחם שפעל על פי הפקודה הושעה והמג״ד שפעל בניגוד גמור לפקודה לא הודח, לא הושעה ואף לא נדרש לבירור – לא התקבלה כל תשובה.

מדובר צה״ל נמסר לחדשות 0404 בתגובה: ״מדובר בהנחיה שאינה תואמת את הפקודות בנושא. המקרה טופל ע״י המפקדים והחיילים יממשו את זכותם לפטור על פי הפקודות. הנהלים בנושא חודדו ביחידה״.