רבל מדווחת על קבלת הסכמי מסגרת בסך כולל של כ-86 מיליון אירו - 0404
+
רבל מדווחת על קבלת הסכמי מסגרת בסך כולל של כ-86 מיליון אירו לאוס

רבל מדווחת על קבלת הסכמי מסגרת בסך כולל של כ-86 מיליון אירו

חברת רבל דיווחה הבוקר כי במהלך התקופה שחלה ממועד הדיווח על קבלת הסכמי מסגרת חדשים מיום 6 בפברואר 2018 ועד היום, התקשרו חברות הקבוצה בהסכמי מסגרת חדשים לאספקת מוצרים ותבניות בהיקף כולל של כ-85.7 מיליון אירו. מתוך סכום זה, כ-50.1 מיליון אירו הינם הסכמים לאספקת מכלולים ושסתומים בתחום מערכות הרכב, וכ-35.6 מיליון אירו הינם הסכמים בתחומים החלקים המבניים לרכב (פעילות חברת ארקל).

במועד פרסום התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2017 הסתכם צבר ההזמנות של החברה בכ-1.47 מיליארד אירו, ב-6 בפברואר דיווחה רבל כי בתקופה שחלפה ממועד פרסום התוצאות ועד לתאריך זה, התקשרו חברות הקבוצה בהסכמי מסגרת חדשים בהיקף של כ-78.1 מיליון אירו. מתוך סכום זה כ-67.2 מיליון אירו הינם הסכמים לאספקת מכלולים ושסתומים בתחום מערכות הרכב, וכ-10.9 מיליון אירו הינם הסכמים בתחום החלקים המבניים לרכב.

לאחר ההתקשרויות עליהן דיווחה החברה בחודש פברואר והיום, מסתכם צבר ההזמנות של החברה בכ-1.61 מיליארד אירו, כאשר מועדי המימוש של ההזמנות נפרסים עד שנת 2030.

קישור לדיווח באתר הבורסה: http://maya.tase.co.il/reports/details/1149769