צוותי כיבוי וחומ''ס פועלים לאיתור דליפת אמוניה באוניה בנמל אשדוד - 0404
+
צוותי כיבוי וחומ"ס פועלים לאיתור דליפת אמוניה באוניה בנמל אשדוד דוברות כב"ה חוף

צוותי כיבוי וחומ"ס פועלים לאיתור דליפת אמוניה באוניה בנמל אשדוד

צוותי כיבוי וחו"מס מתחנת אשדוד פועלים בשעתיים האחרונות בדליפת אמוניה כנראה מאיזוטנק באוניה בנמל אשדוד.

בשלב זה עדיין מנסים לאתר את האיזוטנק מתוך 6 שנמצאים על האוניה, צוותי חומ"ס ממוגנים מבצעים פעולות לאיתור ומתבצע במקום ניטור על מנת לזהות ערכים בשטח האונייה ומסביב לה.