המשרד להגנת הסביבה הורה על ביצוע פעולות לקראת המשך הקידוחים בקו האדום של הרכבת הקלה - 0404
+
המשרד להגנת הסביבה הורה על ביצוע פעולות לקראת המשך הקידוחים בקו האדום של הרכבת הקלה חדשות 0404

המשרד להגנת הסביבה הורה על ביצוע פעולות לקראת המשך הקידוחים בקו האדום של הרכבת הקלה

המשרד להגנת הסביבה העביר הנחיות לחברת נת"ע החופרת את הרכבת הקלה, לעיריית רמת גן ולתחנות הדלק בתוואי החפירה, בהן שורת פעולות שיש לנקוט לצורך צמצום סיכונים לציבור ולסביבה. זאת, לקראת המשך עבודות החפירה של הקו האדום ברמת גן שיתרחשו השבוע.

הנחיות המשרד אושרו על-ידי הצוות המלווה את פרויקט הרכבת הקלה מטעם מוסדות התכנון.

עבודות הקידוח צפויות לעבור השבוע פעם נוספת בסמוך לתחנות דלק ופז רמה בז'בוטינסקי ברמת גן, שבסמוך להן התרחש אירוע הזיהום כתוצאה מפליטת גזי הקרקע שחדרו והצטברו במבנים בחודש ינואר האחרון. המשרד העביר לגורמים אלה בקשות להרחבת חקירת זיהום הקרקע, לניטור ולטיפול בתחנות הדלק לאורך התוואי.

בין הפעולות שאותן הורה המשרד לבצע:

ניטור קפדני של גזי הקרקע במערכות התשתית (שוחות ביוב), בקידוחי ניטור קיימים ובדירות מגורים, חנויות ומרתפים שישמש להתרעה על התפתחות אירוע, ככל שיהיה כזה.

היערכות עיריית רמתן גן ויתר הגופים לטיפול בתושבים במידה ויהיה צורך בפינוי.

תנועה מהירה של המקדח באזור המזוהם כדי לצמצם את זמן העבודה ואת אירוע הזיהום הפוטנציאלי לזמן קצר ככל הניתן.

שינויים טכניים בעבודת הכרייה (החלפת חומרים בקידמת המקדח ועוד) במטרה לצמצם את פליטת האוויר לקרקע ולהפחית לחצים.

הקמת צוות משותף לכלל הגופים הרלוונטיים שיעקוב מקרוב אחר ביצוע העבודות במטרה לתת מענה מיידי בהתאם לצורך.

כזכור, ב-6 בינואר 2018 התרחש אירוע סביבתי בסמיכות לתחנות הדלק רמה ברח' ז'בוטינסקי 67 ברמת גן ולתוואי מנהרת הקו האדום, במסגרתו חדרו פחממנים נדיפים למבנים סמוכים לתחנה ולתוואי הכריה והצטברו במקלטים, בקומות הקרקע ובחלק מהמקרים בקומה הראשונה, בריכוזים שלא איפשרו שהיית בני אדם.

האירוע נגרם עקב שילוב הימצאות קרקע מזוהמת ומי תהום מזוהמים בדלקים בסביבת התחנה ומעבר מכונת ה-TBM לכריית מנהרת הקו האדום באזור המזוהם. יצוין, כי הקרקע ומי התהום בסביבת התחנה מצויים בהליך שיקום במסגרת הליך אכיפה מנהלי שקיים המשרד נגד התחנה ומנהליה.

בחודשים הקרובים, תוואי הכרייה של מנהרת הקו האדום יעבור באזורים הידועים או חשודים בזיהום קרקע. הנחיות המשרד נועדו לצמצם את הסיכוי להתרחשות אירוע סביבתי ולהיערך לטיפול בו במידה ויתרחש. הנחיות אלה כוללות התקנת קידוחי גז, ניטור פחממנים נדיפים, בדיקות מעבדתיות וטיפול בגזי קרקע. המשרד ידרוש כי המשך החפירה יותנה בהתקנת מערכת הניטור, כל זאת, לשם הגנה על הציבור והסביבה.